Brzdy

Brzdy

Kontrola opotřebení, oprava a výměna brzd

K dispozici ve vašem Euromasteru brzdy

Brzdění představuje při řízení nejvýznamnější bezpečnostní prvek: zpomaluje či zastavuje vozidlo a umožňuje měnit jeho trajektorii. Princip brzdění je založen na tření mezi dvěma prvky, z nichž jeden je oproti druhému v pohybu. Tyto mechanické části se nepřetržitě opotřebovávají. Pro svou bezpečnost si nechávejte své brzdy pravidelně kontrolovat od našich techniků.

Brzdy

 

 

Výměna brzdových destiček

Brzdové destičky jsou součástí brzdového systému všech vozidel vybavených kotoučovými brzdami. U každého kola brzdový třmen tlačí brzdové destičky kolmo na rotor, z obou dvou stran kotouče. Přestože jsou brzdové destičky vysoce odolné proti tepelnému zatížení a odírání, nepřetržitým třením o brzdové kotouče se pravidelně opotřebovávají. Aby mělo vozidlo funkční a bezpečné brzdy, musí být výměna brzdových destiček pravidelná a systematická.

Výměna brzd a brzdových kotoučů

Každý brzdový systém vozidla je založen na tření mezi dvěma prvky. U bubnových brzd se stlačováním brzdového pedálu třou brzdové čelisti o brzdový buben, u kotoučových brzd se třou brzdové destičky o brzdové kotouče. Přestože jsou bubnové brzdy a brzdové kotouče vyrobeny z materiálů, které jsou odolné vůči opotřebení a tepelnému zatížení, nepřetržitým tlakem třecí síly se pravidelně opotřebovávají. Aby byl stav brzd optimální a připraven k bezpečnému užití, musí být bubnové brzdy či brzdové kotouče vyměněny vždy při snížených brzdných vlastnostech nebo v rámci pravidelné údržby vozidla dle doporučení výrobce. Profesionální a odborný přístup Euromasteru vám zaručí bezpečnou a bezstarostnou jízdu! 

Výměna brzdové kapaliny

Brzdová kapalina je hydraulická kapalina, jejíž technické parametry se postupem času mění. Postupným pohlcováním vzdušné vlhkosti ztrácí brzdová kapalina své vlastnosti. Výrobci doporučují její výměnu po najetých 60 000 km nebo jednou za 2 roky. Pokud není jisté, jak je brzdová kapalina stará či kolik kilometrů s ní již bylo najeto, je třeba provést test jejího bodu varu. Princip spočívá v uvedení odebraného vzorku do bodu varu, aby bylo možné zjistit, kolik má v sobě navázané vody. Pokud teplota varu klesne pod 180°, je výměna brzdové kapaliny nezbytná. Částečná či úplná výměna brzdové kapaliny obnovuje plnou funkčnost brzdového systému a zaručuje vám tak nezbytnou jízdní bezpečnost.