img
Klimatizace

Klimatizace

Servis, doplnění, čistění, výměna filtrů a dezinfekce

NAJDĚTE NEJBLIŽŠÍ SERVISNÍ CENTRUM
 

Kontrola klimatizace

Klimatizace je vybavení vozidla, které vyžaduje pravidelnou kontrolu a údržbu.

Role klimatizace v létě spočívá nejen v rychlém ochlazení kabiny vozidla, ale také ve filtrování okolních nečistot, které mohou být zdrojem alergických reakcí. Zároveň omezuje nepříjemné pachy a bujení bakterií a plísní. V zimě klimatizace snižuje vlhkost okolního vzduchu a velmi rychle čistí zamlžená skla, aniž by na nich zanechávala stopy.

Kontrola těsnosti klimatizace

Chladicím okruhem klimatizace protéká chladivo, které v oběhu prochází četnými termodynamickými změnami a nakonec se opět vrací do původního stavu. Při vibracích vozidla může dojít k uvolnění přípojek vedení, které tvoří chladicí okruh. V takovém případě může v místech netěsnosti chladivo unikat.

Kontrola těsnosti chladicího okruhu zamezuje dalšímu úniku chladiva a zabraňuje tak snížené funkčnosti či nefunkčnosti klimatizační jednotky.

Doplnění chladiva klimatizace

Množství chladiva v chladicím oběhu se samovolně snižuje. Příčinou úniku chladiva nejsou jen netěsnosti chladivého okruhu: chladivo v plynném stavu může unikat rovněž stěnami hadic. Aby byla klimatizační jednotka plně funkční, je proto třeba kontrolovat stav chladicí tekutiny a doplňovat ji na správné množství.

Nejrozšířenějším chladivem a dlouho standardem je chladivo R134A. U nových moderních vozů se však začíná objevovat nové chladivo klimatizace R1234YR. Neváhejte kontaktovat naše servisní centra a zajistit si kontrolu naplnění a nebo i dezinfekci vaší klimatizace.

Dezinfekce klimatizace

Chladící prvek klimatizace je umístěn za palubní deskou. Toto vlhké a tmavé prostředí poskytuje ideální podmínky pro růst zdraví škodlivých mikroorganismů. Ty jsou potom při jízdě vháněny do interiéru vozidla a mohou způsobovat nepříjemný zápach, podráždění dýchacích cest a očí, alergické reakce apod. Proto je nutná pravidelná dezinfekce klimatizace.

Zajistěte si i Vy "Svěží dech klimatizace Vašeho vozu" v servisních centrech EUROMASTER

Pečlivě provedená dezinfekce klimatizace Vašeho vozu zahubí nežádoucí mikroorganisky.

Výměna kabinového filtru vzduchu

KLIMATIZACES výměnou oběhu chladiva se pojí kontrola kabinového filtru. Kabinové filtry zachycují částice včetně částic s malými rozměry, jako jsou pyl, saze atd. Aby byl vzduch v kabině vozidla stále čistý, musí být filtr vyměněn v okamžiku, kdy množství zachycených částic vede ke ztrátě účinnosti správného fungování ventilace vozidla. Výměna kabinového filtru zvyšuje funkčnost klimatizační jednotky a zajišťuje její maximální výkon, stejně jako komfort cestujících.

 

Kabinový filtr