chcete provozovat servisní centrum značky Euromaster?

Co je franchising?

Definice franchisingu dle Evropského kodexu etiky Franchisingu

Franchising je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně nezávislých podniků, franchisora a jeho franchisantů.

Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí.

Toto právo franchisanta opravňuje a zavazuje užívat za přímou či nepřímou úplatu jméno franchisorovy firmy a/nebo jeho ochrannou známku a/nebo servisní známku a/nebo jiná práva z průmyslového a/nebo duševního vlastnictví, jakož i know-how, hospodářské a technické metody  a procedurální systém, v rámci a po dobu trvání písemné franchisingové smlouvy, za tímto účelem uzavřené mezi stranami,  a za trvalé obchodní a technické podpory ze strany franchisora.

Franchising jako forma podnikání je na velkém vzestupu v rámci České republiky.

*Zdroj : Česká asociace franchisingu

 

Franchising Euromaster

Rozvoj sítě Euromaster

Hledáte informace o franchise Euromaster?

Kontaktujte prosím kancelář vedení společnosti:

Euromaster Česká republika s.r.o.
Na Strži 1702/65
140 00  Praha 4

Případně rovnou našeho pracovníka odpovědného za rozvoj sítě:

E-mail:  peter.koval@euromaster.com