Jak se nevybodovat?

 

Jak zabránit vybodování a ztrátě řidičského oprávnění

 

Máte představu, jak snadno se můžete vybodovat? Víte, kolik máte aktuálně na kontě bodů? Co s tím můžete dělat a jak předejít ztrátě řidičského oprávnění? Projděte si základní principy a rady týkající se bodového systému v ČR, včetně přehledu nejčastějších přestupků a počtu bodů, které za ně můžete obdržet.

Bodování

Body jsou stanoveny na základě platného zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a jsou tedy pevně dané. Bodování se týká řidičů motorových vozidel a uděluje je obec s rozšířenou působnosti a nikoli police. Řidič „získává body“ pokud se dopustí nějakého přestupky s tím, že 0 bodů je v pořádku a při dosažení 12 bodů přijde o řidičské oprávnění na dobu jednoho roku.

Jak tomu předejít?

Tak předně důsledným dodržováním pravidel silničního provozu. Bodový systém nebyl zaveden jako šikana řidičů, ale jako preventivní opatření, které má řidiče do budoucna odradit od páchání dalších přestupků.

Pokud si nejste jisti aktuálním počtem bodů, odmítněte projednání přestupku příkazem na místě. Proti vystavenému a podepsanému příkazovému bloku se již nemůžete odvolat, kdežto ve správním řízení, které vaším odmítnutím bude následovat, máte možnost lépe hájit svá práva (hrozí vyšší pokuta, ale tato hrozba se nemusí naplnit).

Kdy je vhodné odmítnout projednání přestupku na místě:

 • v případě pochybností o spáchání přestupku
 • v případě pochybností, zda za přestupek dostanete body
 • pokud nevíte, kolik bodů právě máte

Jak zjistit počet bodů

Aktuální stav bodového konta zjistíte na Czech POINTu nebo na registru řidičů, když požádáte o „Výpis z bodového hodnocení řidiče“. Podrobněji zde. Průběžný stav je vhodné sledovat pravidelně, protože jiným způsobem se tuto informaci nedozvíte. Jedinou informaci o stavu bodů získáte až při dosažení plných dvanácti, neboť dostanete výzvu k odevzdání řidičského průkazu.

Jak se bránit odevzdání řidičského průkazu

Výzva ukládá řidiči odevzdat řidičský průkaz do pěti pracovních dnů na příslušeném úřadě. Odevzdání průkazu se lze bránit, ale ne tím, že by k odevzdání nedošlo. Uvedenou lhůtou totiž pozbývá průkaz automaticky platnost a navíc za nesplnění této povinnosti hrozí peněžitá pokuta. Řízení bez řidičského oprávnění (odebraného z důvodu vybodování) je trestný čin.

Řešením je však včasné podání námitky. Je to přinejmenším krok k tomu, abyste oddálili termín odevzdání a získali čas k přezkumu rozhodnutí a možnému odečtení bodů.

Jak umazat body

čtyři body automaticky zmizí po 12 měsících od jejich připsání. Ale pouze v případě, že jste těch 12 měsíců nespáchali žádný přestupek. Možností je také návštěva speciálního kurzu, pokud nemáte víc jak 10 bodů a všechny jsou za přestupky oceněné méně jak 6 body – po absolvování pak úřad odečte 3 body. Kurz je možné absolvovat pouze jednou za rok.

 

Základní přehled přestupků a jejich bodování:

7 bodů

 • řízení pod vlivem alkoholu (vyšší než 0,3 promile) nebo po požití návykové látky
 • odmítnutí dechové nebo krevní zkoušky bez vážných zdravotních důvodů
 • způsobení nehody, při které došlo k vážnému poranění či smrti
 • neposkytnutí první pomoci, opuštění místa nehody
 • otáčení, couvání a jízda v protisměru na dálnici
 • vjezd na železniční přejezd na červenou
 • nedovolené předjíždění
 • řízení v době, kdy byl odebrán řidičský průkaz

5 bodů

 • řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že ohrožuje ostatní účastníky
 • překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec
 • ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého
 • ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem

4 body

 • ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky
 • nedání přednosti v jízdě
 • řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny řidičského oprávnění
 • porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí

3 body

 • překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec
 • nezastavení vozidla před přechodem pro chodce
 • jízda bez bezpečnostního pásu nebo ochranné přílby

2 body

 • neoznačení překážky, kterou řidič způsobil
 • překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km/h a méně než 20 km/h v obci nebo o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec
 • držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla

 

Autor: Euromaster Česka republika

Kontrola vozu před cestou na hory