Kolínský K.A.L.T. v roce 2017: 20 let na trhu

 

Časopis: Tyres & Equipment (listopad 2017)

ke staření formát pdf


 

Od běhounu k síti

 

V roce 1996 byla založena společnost K.A.L.T. Pneu. O rok později se rozběhla výroba protektorů. Jako dodavatel komplexní péče pro autodopravce zároveň působí jako franšízant  Euromaster a provozuje 6 servisních center.

 

Dvacetiletá vizitka

Hlavní činností fi rmy se sídlem ve středočeském Kolíně je protektorování nákladních pneumatik technologií Recamic. Za dobu svého více než dvacetiletého působení si vydobyla silnou pozici, je partnerem předních výrobců pneumatik a distributorem nákladních, osobních ale i zemědělských a EM plášťů a v neposlední řadě také poskytovatelem servisních služeb. Společnost provozuje vlastní servisní síť budovanou postupně od počátku svého působení na trhu. Od roku 2010 jako franšízant Euromaster ČR má 6 poboček (Praha, Kolín, Pardubice, Strakonice, Žatec). Nedílnou součástí poskytovaných služeb zákazníkům je mobilní servis a komplexní správa pneumatik vozového parku – fl eet management.

 

Protektory jako základní kámen

Na počátku to byla značka Ellerbrock z německého Hamburku (od září 2011 nese název Marangoni Retreading Systems Deutschland GmbH), která odstartovala výrobu protektorů
v kolínském závodě díky třem nadšeným zakladatelům (Bednář, Kotrnoch, Záboj). A také reakce na velkou poptávku po protektorech, a také díky výhodné nabídce odkupu technologického
vybavení i zkušenostem jednoho ze společníků. Na počátku byl obchod s pneumatikami, ale už pouhý rok poté se začala realizovat myšlenka vlastní protektorovny. Majitelé a obchodní zástupci vyjížděli do terénu za zákazníky, fi losofi e osobního kontaktu byla v té době významnou přidanou hodnotou. Krátce nato majitelé oslovili české zastoupení Michelin, a to z důvodu kvality i renomé značky a započala spolupráce v oblasti prodeje nákladních plášťů. V roce 2001 došlo ke spolupráci i na poli protektorování a v nabídce se začala stále významněji  objevovat značka Recamic. Momentálně tvoří 85 % výrobního sortimentu. V letošním roce vyrobí K.A.L.T. Pneu zhruba 20 000 protektorů, ale konec 90. let a začátek 3. tisíciletí byl pro fi rmu obdobím, kdy rostla ročně i dvouciferně. Rekordem je 37 000 protektorů vyrobených a prodaných 26 000 nových nákladních pneumatik. Růst gradoval před krizí v roce 2007...

 

Jedna parta

„Naše fi rma, to je tak trochu rodina, u nás totiž platí, že většina zaměstnanců jsou naši vrstevníci, kamarádi, kteří s námi  začínali a pracují u nás dodnes,“ říká s hrdostí Martin Záboj,
jeden z majitelů a současně i výkonný ředitel společnosti K.A.L.T. Pneu a.s. A když potkáváme ve skladu mladíka v montérkách s nápadnými rysy mého průvodce, není překvapením, že Záboj junior ve fi rmě začíná doslova od píky, a dokresluje rodinnou atmosféru kolínské fi rmy. Počet zaměstnanců aktuálně osciluje kolem stovky a hlavně lidé z kolínské protektorovny jsou těmi, které tvoří rodinné jádro, partu, která tu kolem Záboje a spol. vznikla v 90. letech.

 
Vlastní software a komplexní servis

K.A.L.T. ovšem už na začátku vsadil nejen na výrobní kvalitu, ale také na služby, tedy komplexní servis péče o pneumatiky. „My dnes nabízíme komplexní balíček služeb pro dopravce, nejdeme na krev, nechceme soupeřit o nejnižší cenu, ale snažíme se vysvětlit, že dokážeme nabídnout kvalitu a služby a zajímavou cenu v přepočtu na 1 kilometr. To je parametr, který nás zajímá a na který autodopravce slyší,“ dodává Martin Záboj, jinak milovník asijských bojových sportů. K.A.L.T. v minulosti investoval nemalé fi nanční prostředky do vývoje vlastního software, který pojmenoval Fleet-Check. Tento unikátní nástroj funguje skvěle a je další přidanou hodnotou fi rmy. Zároveň disponuje unikátní fl otilou 20 mobilních servisů. Ta zasahuje nejen na komunikacích České republiky, ale vykonává servisní činnost přímo u zákazníků, tedy autodopravců v jejich areálech.

 

Retail jako doporučená nadstavba

S rozvojem prodeje nových a výrobou protektorovaných pneumatik se objevila myšlenka vlastní servisní sítě. „Dalo by se říci, že s touto myšlenkou přišel náš obchodní partner Michelin,“ vysvětluje Martin Záboj. „Od roku 2001, kdy jsme začali úzkou spolupráci na poli protektorovacích materiálů Recamic, byl zde také zájem rozvíjet servisní síť určité kvality a úrovně. Bylo to také v období, kdy jsme ročně rostli i několikanásobně, a tak jsme začali investovat do vlastní servisní sítě. Pro nás to ale bylo něco nového, neznámého. Během pár let jsme vlastnili několik servisů, ty investice byly obrovské, ale daleko horší byla skutečnost, že výrazně narostly fixní náklady, a to v souvislosti s náborem zaměstnanců a stejně tak vznikaly problémy s řízením této sítě, a do toho navíc přišla krize. A přišlo trápení. Nešlo ani tak o segment nákladních, ale hlavně osobních pneumatik. Problémy vznikly nemalé. Naštěstí jsme měli několik možností, jak anebo s kým je řešit. Nakonec jsme se díky dlouhodobé spolupráci, znalosti partnera i vzájemné důvěry, dohodli s Michelin. Ten kapitálově vstoupil do společnosti a vlastní
20 %.“
A čas ukázal, že spojení a spolupráce s Michelin bylo určitě dobré rozhodnutí. V roce 2010 se současných 6 servisních center zapojilo do sítě Euromaster a poskytuje komplexní péči o vozidlo a pneumatiky včetně nákladního servisu. Provozovna v Pardubicích patří mezi nejmodernější u nás a je v tomto směru etalonem.

 

Špičková výroba, sklady, logistika

Tyres&Equipment pravidelně monitoruje významné protektorovací závody působící v České republice, ale kolínský K.A.L.T. byl jediným, kam redakce dosud nevstoupila, respektive
vstoupila do původního areálu v roce 2001. Nyní, po 16 letech, když se provozovna přesunula o pár desítek metrů, je očividné, že fi rma systematicky investuje do technologií a neustále se rozvíjí. Nechybí moderní třístupňová kontrola koster, špičkové navalovací stroje s laserem řízenou přesností, unikátní autoklávy a také vlastní patenty a technologie, které si kolínští na základě dlouholetých zkušeností sami vyvíjejí a vyrábějí. I v tomto směru mají být na co pyšní.

Zcela ohromující je skladové zázemí fi rmy, nacházející se zhruba 100 metrů od protektorovny. Bývala hala drátovny byla kompletně upravena pro skladování nových nákladních pneumatik a protektorů. Funguje zde moderní systém skladování a ve skladu s kapacitou desítek tisíc nákladních pneumatik panuje vzorový pořádek.

Text: Pavel Pachman