Novinky

Jak se nevybodovat?

Jak zabránit vybodování a ztrátě řidičského oprávnění Máte představu, jak snadno se můžete vybodovat? Víte, kolik máte aktuálně na kontě bodů? Co s tím můžete dělat a jak předejít ztrátě řidičského oprávnění? Projděte si základní principy a rady týkající se bodového systému v ČR, včetně přehledu nejčastějších přestupků a počtu bodů, které za ně můžete obdržet.

 

Jak zabránit vybodování a ztrátě řidičského oprávnění

 

Máte představu, jak snadno se můžete vybodovat? Víte, kolik máte aktuálně na kontě bodů? Co s tím můžete dělat a jak předejít ztrátě řidičského oprávnění? Projděte si základní principy a rady týkající se bodového systému v ČR, včetně přehledu nejčastějších přestupků a počtu bodů, které za ně můžete obdržet.

Bodování

Body jsou stanoveny na základě platného zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a jsou tedy pevně dané. Bodování se týká řidičů motorových vozidel a uděluje je obec s rozšířenou působnosti a nikoli police. Řidič „získává body“ pokud se dopustí nějakého přestupky s tím, že 0 bodů je v pořádku a při dosažení 12 bodů přijde o řidičské oprávnění na dobu jednoho roku.

Jak tomu předejít?

Tak předně důsledným dodržováním pravidel silničního provozu. Bodový systém nebyl zaveden jako šikana řidičů, ale jako preventivní opatření, které má řidiče do budoucna odradit od páchání dalších přestupků.

Pokud si nejste jisti aktuálním počtem bodů, odmítněte projednání přestupku příkazem na místě. Proti vystavenému a podepsanému příkazovému bloku se již nemůžete odvolat, kdežto ve správním řízení, které vaším odmítnutím bude následovat, máte možnost lépe hájit svá práva (hrozí vyšší pokuta, ale tato hrozba se nemusí naplnit).

Kdy je vhodné odmítnout projednání přestupku na místě:

 • v případě pochybností o spáchání přestupku
 • v případě pochybností, zda za přestupek dostanete body
 • pokud nevíte, kolik bodů právě máte

Jak zjistit počet bodů

Aktuální stav bodového konta zjistíte na Czech POINTu nebo na registru řidičů, když požádáte o „Výpis z bodového hodnocení řidiče“. Podrobněji zde. Průběžný stav je vhodné sledovat pravidelně, protože jiným způsobem se tuto informaci nedozvíte. Jedinou informaci o stavu bodů získáte až při dosažení plných dvanácti, neboť dostanete výzvu k odevzdání řidičského průkazu.

Jak se bránit odevzdání řidičského průkazu

Výzva ukládá řidiči odevzdat řidičský průkaz do pěti pracovních dnů na příslušeném úřadě. Odevzdání průkazu se lze bránit, ale ne tím, že by k odevzdání nedošlo. Uvedenou lhůtou totiž pozbývá průkaz automaticky platnost a navíc za nesplnění této povinnosti hrozí peněžitá pokuta. Řízení bez řidičského oprávnění (odebraného z důvodu vybodování) je trestný čin.

Řešením je však včasné podání námitky. Je to přinejmenším krok k tomu, abyste oddálili termín odevzdání a získali čas k přezkumu rozhodnutí a možnému odečtení bodů.

Jak umazat body

čtyři body automaticky zmizí po 12 měsících od jejich připsání. Ale pouze v případě, že jste těch 12 měsíců nespáchali žádný přestupek. Možností je také návštěva speciálního kurzu, pokud nemáte víc jak 10 bodů a všechny jsou za přestupky oceněné méně jak 6 body – po absolvování pak úřad odečte 3 body. Kurz je možné absolvovat pouze jednou za rok.

 

Základní přehled přestupků a jejich bodování:

7 bodů

 • řízení pod vlivem alkoholu (vyšší než 0,3 promile) nebo po požití návykové látky
 • odmítnutí dechové nebo krevní zkoušky bez vážných zdravotních důvodů
 • způsobení nehody, při které došlo k vážnému poranění či smrti
 • neposkytnutí první pomoci, opuštění místa nehody
 • otáčení, couvání a jízda v protisměru na dálnici
 • vjezd na železniční přejezd na červenou
 • nedovolené předjíždění
 • řízení v době, kdy byl odebrán řidičský průkaz

5 bodů

 • řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že ohrožuje ostatní účastníky
 • překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec
 • ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého
 • ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem

4 body

 • ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky
 • nedání přednosti v jízdě
 • řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny řidičského oprávnění
 • porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí

3 body

 • překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec
 • nezastavení vozidla před přechodem pro chodce
 • jízda bez bezpečnostního pásu nebo ochranné přílby

2 body

 • neoznačení překážky, kterou řidič způsobil
 • překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km/h a méně než 20 km/h v obci nebo o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec
 • držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla

 

Autor: Euromaster Česka republika

Kontrola vozu před cestou na hory 

Aktuálně z Euromasteru

Společnost Euromaster provozující síť profesionálních servisů zaměřuje významnou pozornost na segment nákladníchnpneumatik a oslovuje hlavně nákladní dopravce. Má totiž co nabídnout. Vedle kvalitní servisní sítě jsou to především nástroje a soubory služeb, jejichž cílem je snížit provozní náklady, ušetřit čas i druhotné výdaje. Euromaster má k dispozici 23 poboček, z toho se 16 z nich řadí mezi specialisty pro nákladní vozidla.

Odkládáte přezutí pneumatik? Předstih se vám vyplatí hned několikrát!

Denik.cz: září 2017

Odkládáte přezutí automobilu na poslední chvíli? Pak nebuďte překvapení, že volný termín získáte až "po termínu". Podle zákona máte totiž povinnost mít na automobilu zimní obutí v období mezi 1. listopadem až 31. březnem a to když je na vozovkách vrstva sněhu, námraza či ledovka. Počasí se ale podle kalendáře neřídí a vy tak můžete namrzlou silnici potkat třeba v říjnu. Nejen proto nemáte včasnějším přezutím mnoho co zkazit.

Komplexní služby související se správou pneumatik pro nákladní dopravce.

 

Společnost Euromaster provozující síť profesionálních servisů zaměřuje významnou pozornost na segment nákladníchnpneumatik a oslovuje hlavně nákladní dopravce. Má totiž co nabídnout. Vedle kvalitní servisní sítě jsou to především nástroje a soubory služeb, jejichž cílem je snížit provozní náklady, ušetřit čas i druhotné výdaje. Euromaster má k dispozici 23 poboček, z toho se 16 z nich řadí mezi specialisty pro nákladní vozidla. „Začínáme osvětou a snažíme se zákazníkům vysvětlit, že koupí pneumatiky obchod nekončí,“ vysvětluje Peter Koval, ředitel Euromaster Česká republika. „Tento segment je hlavně o službách a o péči po celou dobu používání pneumatik. Zákazník zaplatí něco navíc za správu pneumatik, nicméně tyto náklady se mu vrátí díky delšímu kilometrovému výkonu. Samozřejmě záleží na velikosti vozového parku a charakteru přepravy, to se řeší individuálně,“ dodává.

Další výhodou je skutečnost, že síť Euromaster disponuje unikátní flotilou 30 plně vybavených mobilních servisů, které jsou připravené zasáhnout rychle a kdykoliv. V praxi to funguje tak, že servisní technik navštíví dopravce (obvykle pátek až pondělí) a podle plánu údržby zkontroluje tlak a hloubku dezénu. Měřící přístroje přenášejí naměřená data okamžitě do aplikace v přenosném zařízení. V případě potřeby provede servisní operace (výměna pneumatik nebo prořezání). Plán údržby se samozřejmě dopředu domluví s majitelem firmy. „Alespoň 2x ročně vždy provedeme vyhodnocení, aby majitel viděl reálný přínos,“ říká Peter Koval.

 

Klíčové úkony

Vedle základní kontroly tlaku, která by se měla provádět jednou měsíčně, jsou to další důležité úkony, které mají zásadní dopad na provozování nákladních flotil. Důležitá je tak zvaná  permutace, změna pozice pláště na vozidle/návěsu/přívěsu. Souvisí to s velmi častým jevem, nerovnoměrným sjížděním plášťů. To je důležité provést alespoň jednou během životního celku. I tato operace totiž dokáže zvýšit kilometrový výkon až o 20 %. Třetím úkonem je správně nastavená geometrie podvozku. Čtvrtým bodem je prořezání. Prořezáním se životnost pláště prodlouží o další čtvrtinu, a to hlavně v době, kdy má plášť nejnižší valivý odpor (a tím i spotřebu). Když se k tomu přidá ještě protektorování a následné další prořezání, na jedné kostře pneumatiky lze reálně ujet 700 000 až 800 000 km v dálničním provozu.

 

Master Care

Základním principem speciálního nástroje Euromaster je kontrola a vedení přesných záznamů o každé pneumatice. Tato data se vkládají do software, který na základě algoritmů  založených na dlouholetých zkušenostech umí navrhnout, kdy je vhodná doba na otočení, přehození nebo prořezání pneumatiky. A to vždy s ohledem na vhodné plánování údržby pro celý vozový park. Majitel firmy či fleetový manažer má přes webové rozhraní snadný přístup ke všem informacím o pneumatikách. Software umí udělat srozumitelné reporty, a to včetně výpočtu efektivnosti. Důkazem našich kompetencí v této oblasti je spolupráce se společností AVE, se kterou jsme podepsali tříletou smlouvu na platbu za ujetý kilometr, v jejímž rámci poskytujeme komplexní péči o pneumatiky.

 

Náhled článku v časopisu

Denik.cz | září 2017 | odkaz: ZDE


Odkládáte přezutí automobilu na poslední chvíli? Pak nebuďte překvapení, že volný termín získáte až "po termínu". Podle zákona máte totiž povinnost mít na automobilu zimní obutí v období mezi 1. listopadem až 31. březnem a to když je na vozovkách vrstva sněhu, námraza či ledovka. Počasí se ale podle kalendáře neřídí a vy tak můžete namrzlou silnici potkat třeba v říjnu. Nejen proto nemáte včasnějším přezutím mnoho co zkazit.
 

Objednejte si tedy termín v některém z 23 servisních center Euromasterklidně už dnes a pokud do 10. října pořídíte i nové pneumatiky Michelin nebo BFG Goodrich o rozměru 15´´ a větším, získáte navíc asistenci Master Jistota zdarma, která vám zajistí 3 roky bezstarostného cestování po celé Evropě.

7 °C jako záchytný bod

Čekat na první sněhovou nadílku s přezouváním skutečně nemusíte. Jakmile klesnou teploty pod 7 °C, směs, ze kterých jsou vyrobeny letní gumy, začne "tvrdnout" a výsledné vlastnosti se negativně projevují na jízdních vlastnostech. V průběhu října se s takovými teplotami již setkáte poměrně běžně, včasnou návštěvou pneuservisu se tak nejenže vyhnete frontám, ale zvýšíte i aktivní bezpečnost svého vozu.

Připravenost se vám vyplatí

Ježdění s nevyhovujícím obutím vás může přijít velmi draho a to nejen po zdravotní stránce. Pojistné plnění vám totiž pojišťovna při shledání nedostatků zkrátí či dokonce zcela odmítne. Zbytečné starosti i výdaje pro vás bude znamenat také policejní kontrola. Zde vás při nevyhovujícím stavu či druhu obutí čeká bloková pokuta do výše 2000 Kč a policisté vám mohou zakázat pokračování v jízdě.

Dbejte na stav dezénu i stáří pneumatiky

Zaměřte se nejen na kvalitu samotného obutí, ale i na jeho stav. Minimální hloubka dezénu je u zimních pneumatik stanovena na 4 mm a jeho stav poznáte velmi jednoduše podle gumových ukazatelů opotřebení po obvodu pneumatiky. Důležitým kritériem je také stáří, životnost používaných pneumatik se obvykle pohybuje v rozmezí 5 až 10 let – jsou ale i tací, kteří mění každé tři až čtyři sezóny 

Co domácí přezutí neumí

Pokud přezouváte auto doma, mimo jiné riskujete špatné vyvážení pneumatik. Důsledkem bývá jejich nerovnoměrné opotřebování a zhoršení jízdních vlastností. Svěřte tento krok raději profesionálům a zarezervujte si včas termín v některém z 23 servisních center Euromaster ČR. Proškolení technici vám pneumatiky dohustí, vyváží a přezují, seřídí geometrii a projdou další ze všech 14 bodů Master kontroly, kterou získáváte zdarma při každé návštěvě a která dokáže odhalit případné nedostatky a předejít tak mnoha starostem. Využít můžete také uskladnění druhé sady pneumatik a ušetřit si nejen místo ve sklepě nebo garáži, ale zejména špínu a námahu.
 

Správná péče ušetří statisíce

Časopis: Transport a logistika (únor 2018)

Pokud chcete, abyste na pneumatice najeli co nejvíc kilometrů, musíte se o ni starat. Minimem je sledování tlaku. Síť autoservisů a pneuservisů Euromaster nabízí pro dopravce komplexní služby související se správou pneumatik, můžou ušetřit čas i peníze.

Kolínský K.A.L.T. v roce 2017: 20 let na trhu

Časopis: Tyres & Equipment (listopad 2017)

V roce 1996 byla založena společnost K.A.L.T. Pneu. O rok později se rozběhla výroba protektorů. Jako dodavatel komplexní péče pro autodopravce zároveň působí jako franšízant Euromaster a provozuje 6 servisních center.

 

Čaropis: TRANSPORT & LOGISTIC (únor 2018)
stáhnout ve formátu pdf


Pokud chcete, abyste na pneumatice najeli co nejvíc kilometrů, musíte se o ni starat. Minimem je sledování tlaku. Síť autoservisů a pneuservisů Euromaster nabízí pro dopravce komplexní služby související se správou pneumatik, můžou ušetřit čas i peníze.

 

Přestože pneumatiky tvoří v celkových nákladech dopravních fi rem menší položku (kolem 2-3 %), tedy ve srovnání s položkou za palivo či řidiče, přesto si zaslouží velkou
pozornost. Protože v případě soupravy tahač návěs (obvykle dvanáct pneumatik) to mohou být statisíce. A i malý dopravce má rozhodně víc než jeden kamion, takže se bavíme o statisících. Péči si samozřejmě může zajistit sám dopravce, i menší fi rmy už tuto práci přenechávají specializovaným fi rmám.


Po celé republice

Jednou z takových je Euromaster, což je celoevropská síť auto i pneuservisů (2290 míst) zajišťující služby jak pro osobní automobily, tak hlavně pro nákladní vozidla a autobusy. V České republice má Euromaster 23 poboček, všechny formou franšízy. „Šestnáct z nich se věnuje segmentu nákladních automobilů, které generují 70 % obratu fi rmy,“ vysvětluje Peter Koval, výkonný ředitel společnosti Euromaster. Přestože Euromaster je 100% dceřiná společnost značky Michelinu, prodávají a servisují pneumatiky všech výrobců.

 

Prodáváme služby

„Snažíme se zákazníkům vysvětlit, že koupí pneumatiky u nás by to nemělo končit. Že to není jenom o produktu, ale hlavně o službách a o péči po celou dobu používání. Jenom tak z ní lze dostat
maximální proběh,“ vysvětluje základní fi lozofi i fi rmy Euromaster Peter Koval. Podobně jako u aut velmi často používá výraz TCO, tedy celkové náklady na vlastnictví. Zákazník  amozřejmě platí něco navíc za správu pneumatik, nicméně tyto náklady se mu vrátí díky delšímu kilometrovému výkonu. „Samozřejmě hodně záleží na velikosti fl eetu a charakteru přepravy, to se vždy propočítává individuálně,“ vysvětluje Peter Koval.

 

Čtyři pilíře péče

Základním úkonem v péči o pneumatiku je kontrola tlaku, která by se měla provádět jednou měsíčně. Podhuštění o 1 bar zvýší spotřebu až o litr, o 1,5 baru nižší tlak snižuje až o 10 % kilometrový proběh. Nemluvě o tom, že podhuštěná pneumatika ovlivňuje bezpečnost a snižuje odolnost kostry a následnou možnost protektorování. Špatné je ale také přehušťování, které sice může zlepšit spotřebu, snižuje ale životnost a záběrové schopnosti pláště. „Pneumatiky se na tahači i návěsu obvykle sjíždějí nerovnoměrně, a to i se seřízenou geometrií,“ vysvětluje Peter Koval, proč je důležité alespoň jednou za život otáčet pláště na disku a měnit jejich pozici na voze, resp. návěsu (tzv. permutace). I tato operace totiž dokáže zvýšit kilometrový výkon až o 20 %. Samozřejmě správně nastavená geometrie podvozku je velmi důležitá, proto také patří do seznamu úkonů pravidelné kontroly.

Čtvrtým bodem je prořezání pláště. „Když se sjede první vrstva běhounu, plášť má obvykle stále ještě několik milimetrů aktivní vrstvy, která se dá prořezat,“ popisuje Peter Koval operaci, kdy se zjednodušeně řečeno vytvoří nový dezén. Prořezáním se životnost pláště prodlouží o další čtvrtinu, a to hlavně v době, kdy má plášť nejnižší valivý odpor (a tím i spotřebu). Přitom zůstávají zachované veškeré základní vlastnosti pláště. Když k tomu přidáte ještě protektorování a následné další prořezání, na jedné kostře pneumatiky se dá reálně ujet kolem 450 000 km.

 

Absolutní přehled

Kontrolovat tlak zvládne každý dopravce, stejně jako prohodit pneumatiky na autě či na disku. Otázka ale zní, kdy to udělat a jak to naplánovat, aby to bylo maximálně efektivní. Navíc
taková věc zabírá čas, nemluvě o administrativě. Všechno toto řeší služba Master Care. „Jejím základním principem je kontrola a vedení přesných záznamů o každé pneumatice ve fi rmě,“ vysvětluje Peter Koval. Tato data se vkládají do software, který na základě algoritmů založených na dlouholetých zkušenostech umí navrhnout, kdy je vhodná doba na otočení, přehození nebo prořezání pneumatiky. A to vždy s ohledem na vhodné plánování údržby pro celý vozový park. Majitel fi rmy či fl eetový manažer má přes webové rozhraní snadný přístup ke všem informacím o pneumatikách. Software umí udělat srozumitelné reporty, a to včetně výpočtu efektivnosti. Například fi rma K.A.L.T. má ve své péči přes 30 000 pneumatik, které jezdí, Pneucentrum Kralupy spravuje přes 20 000 kusů.

 

Přijedou do firmy

Žádnému dopravci se pochopitelně nechce jezdit se svými vozy do servisu, proto všechny fi rmy v síti Euromaster mají tzv. mobilní servis. Těch je po celé České republice celkem 30.
Servisní technik přijede do fi rmy (obvykle od pátku do pondělí) a podle plánu údržby proměří tlak pneumatik, změří hloubku dezénu a provede optickou údržbu. Vše probíhá efektivně, protože měřicí přístroje přenášejí naměřená data okamžitě do aplikace v přenosném zařízení. V případě potřeby provede servisní operace jako výměnu pneumatik nebo prořezání. Plán údržby se samozřejmě dopředu domluví s majitelem fi rmy. „Alespoň 2x ročně vždy provedeme vyhodnocení služby, aby majitel viděl reálný přínos,“ zakončuje naše povídání Peter Koval, výkonný ředitel společnosti Euromaster.

Michal Štengl, foto Euromaster

 

Časopis: Tyres & Equipment (listopad 2017)

ke staření formát pdf


 

Od běhounu k síti

 

V roce 1996 byla založena společnost K.A.L.T. Pneu. O rok později se rozběhla výroba protektorů. Jako dodavatel komplexní péče pro autodopravce zároveň působí jako franšízant  Euromaster a provozuje 6 servisních center.

 

Dvacetiletá vizitka

Hlavní činností fi rmy se sídlem ve středočeském Kolíně je protektorování nákladních pneumatik technologií Recamic. Za dobu svého více než dvacetiletého působení si vydobyla silnou pozici, je partnerem předních výrobců pneumatik a distributorem nákladních, osobních ale i zemědělských a EM plášťů a v neposlední řadě také poskytovatelem servisních služeb. Společnost provozuje vlastní servisní síť budovanou postupně od počátku svého působení na trhu. Od roku 2010 jako franšízant Euromaster ČR má 6 poboček (Praha, Kolín, Pardubice, Strakonice, Žatec). Nedílnou součástí poskytovaných služeb zákazníkům je mobilní servis a komplexní správa pneumatik vozového parku – fl eet management.

 

Protektory jako základní kámen

Na počátku to byla značka Ellerbrock z německého Hamburku (od září 2011 nese název Marangoni Retreading Systems Deutschland GmbH), která odstartovala výrobu protektorů
v kolínském závodě díky třem nadšeným zakladatelům (Bednář, Kotrnoch, Záboj). A také reakce na velkou poptávku po protektorech, a také díky výhodné nabídce odkupu technologického
vybavení i zkušenostem jednoho ze společníků. Na počátku byl obchod s pneumatikami, ale už pouhý rok poté se začala realizovat myšlenka vlastní protektorovny. Majitelé a obchodní zástupci vyjížděli do terénu za zákazníky, fi losofi e osobního kontaktu byla v té době významnou přidanou hodnotou. Krátce nato majitelé oslovili české zastoupení Michelin, a to z důvodu kvality i renomé značky a započala spolupráce v oblasti prodeje nákladních plášťů. V roce 2001 došlo ke spolupráci i na poli protektorování a v nabídce se začala stále významněji  objevovat značka Recamic. Momentálně tvoří 85 % výrobního sortimentu. V letošním roce vyrobí K.A.L.T. Pneu zhruba 20 000 protektorů, ale konec 90. let a začátek 3. tisíciletí byl pro fi rmu obdobím, kdy rostla ročně i dvouciferně. Rekordem je 37 000 protektorů vyrobených a prodaných 26 000 nových nákladních pneumatik. Růst gradoval před krizí v roce 2007...

 

Jedna parta

„Naše fi rma, to je tak trochu rodina, u nás totiž platí, že většina zaměstnanců jsou naši vrstevníci, kamarádi, kteří s námi  začínali a pracují u nás dodnes,“ říká s hrdostí Martin Záboj,
jeden z majitelů a současně i výkonný ředitel společnosti K.A.L.T. Pneu a.s. A když potkáváme ve skladu mladíka v montérkách s nápadnými rysy mého průvodce, není překvapením, že Záboj junior ve fi rmě začíná doslova od píky, a dokresluje rodinnou atmosféru kolínské fi rmy. Počet zaměstnanců aktuálně osciluje kolem stovky a hlavně lidé z kolínské protektorovny jsou těmi, které tvoří rodinné jádro, partu, která tu kolem Záboje a spol. vznikla v 90. letech.

 
Vlastní software a komplexní servis

K.A.L.T. ovšem už na začátku vsadil nejen na výrobní kvalitu, ale také na služby, tedy komplexní servis péče o pneumatiky. „My dnes nabízíme komplexní balíček služeb pro dopravce, nejdeme na krev, nechceme soupeřit o nejnižší cenu, ale snažíme se vysvětlit, že dokážeme nabídnout kvalitu a služby a zajímavou cenu v přepočtu na 1 kilometr. To je parametr, který nás zajímá a na který autodopravce slyší,“ dodává Martin Záboj, jinak milovník asijských bojových sportů. K.A.L.T. v minulosti investoval nemalé fi nanční prostředky do vývoje vlastního software, který pojmenoval Fleet-Check. Tento unikátní nástroj funguje skvěle a je další přidanou hodnotou fi rmy. Zároveň disponuje unikátní fl otilou 20 mobilních servisů. Ta zasahuje nejen na komunikacích České republiky, ale vykonává servisní činnost přímo u zákazníků, tedy autodopravců v jejich areálech.

 

Retail jako doporučená nadstavba

S rozvojem prodeje nových a výrobou protektorovaných pneumatik se objevila myšlenka vlastní servisní sítě. „Dalo by se říci, že s touto myšlenkou přišel náš obchodní partner Michelin,“ vysvětluje Martin Záboj. „Od roku 2001, kdy jsme začali úzkou spolupráci na poli protektorovacích materiálů Recamic, byl zde také zájem rozvíjet servisní síť určité kvality a úrovně. Bylo to také v období, kdy jsme ročně rostli i několikanásobně, a tak jsme začali investovat do vlastní servisní sítě. Pro nás to ale bylo něco nového, neznámého. Během pár let jsme vlastnili několik servisů, ty investice byly obrovské, ale daleko horší byla skutečnost, že výrazně narostly fixní náklady, a to v souvislosti s náborem zaměstnanců a stejně tak vznikaly problémy s řízením této sítě, a do toho navíc přišla krize. A přišlo trápení. Nešlo ani tak o segment nákladních, ale hlavně osobních pneumatik. Problémy vznikly nemalé. Naštěstí jsme měli několik možností, jak anebo s kým je řešit. Nakonec jsme se díky dlouhodobé spolupráci, znalosti partnera i vzájemné důvěry, dohodli s Michelin. Ten kapitálově vstoupil do společnosti a vlastní
20 %.“
A čas ukázal, že spojení a spolupráce s Michelin bylo určitě dobré rozhodnutí. V roce 2010 se současných 6 servisních center zapojilo do sítě Euromaster a poskytuje komplexní péči o vozidlo a pneumatiky včetně nákladního servisu. Provozovna v Pardubicích patří mezi nejmodernější u nás a je v tomto směru etalonem.

 

Špičková výroba, sklady, logistika

Tyres&Equipment pravidelně monitoruje významné protektorovací závody působící v České republice, ale kolínský K.A.L.T. byl jediným, kam redakce dosud nevstoupila, respektive
vstoupila do původního areálu v roce 2001. Nyní, po 16 letech, když se provozovna přesunula o pár desítek metrů, je očividné, že fi rma systematicky investuje do technologií a neustále se rozvíjí. Nechybí moderní třístupňová kontrola koster, špičkové navalovací stroje s laserem řízenou přesností, unikátní autoklávy a také vlastní patenty a technologie, které si kolínští na základě dlouholetých zkušeností sami vyvíjejí a vyrábějí. I v tomto směru mají být na co pyšní.

Zcela ohromující je skladové zázemí fi rmy, nacházející se zhruba 100 metrů od protektorovny. Bývala hala drátovny byla kompletně upravena pro skladování nových nákladních pneumatik a protektorů. Funguje zde moderní systém skladování a ve skladu s kapacitou desítek tisíc nákladních pneumatik panuje vzorový pořádek.

Text: Pavel Pachman