Školení financováno z fondu EU

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců je projekt s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005134, na jehož realizaci získala společnost Euromaster Česká republika s.r.o. podporu z Operačního programu Zaměstnanost, který je financován z prostředků Evropské unie.

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikace s požadavky na vykonávanou pracovní pozici. Vzdělávání bude realizováno formou otevřených i uzavřených seminářů průběžně po celou dobu realizace projektu, která byla zahájena 1.1.2017 a bude trvat do 31.12.2019.

Vzdělávací aktivity proběhnou v oblastech:

Technické a jinak odborně zaměřené semináře
Účetní, ekonomické a legislativní semináře
Měkké a manažerské dovednosti
Obecné IT dovednosti

V rámci projektu proběhnou též semináře vedené interními odborníky.